Cursussen

Verism™ Foundation

VeriSM™ is een geïntegreerde servicemanagement aanpak, die speciaal ontwikkeld is om organisaties te ondersteunen in de nieuwe wereld van digitale producten en diensten. Met VeriSM™ Foundation cursus doet u als professional of manager met een (IT)-servicemanagement achtergrond in de volle breedte kennis op over alle onderwerpen in de VeriSM™ aanpak.

Verism™ Essentials

VeriSM™ is een geïntegreerde servicemanagement aanpak, die speciaal ontwikkeld is om organisaties te ondersteunen in de nieuwe wereld van digitale producten en diensten. Met de cursus VeriSM™ Essentials doet u als professional of manager met een niet IT-achtergrond kennis op over de kernonderwerpen in de VeriSM™ aanpak.

Verism™ Plus

VeriSM™ is een geïntegreerde servicemanagement aanpak, die speciaal ontwikkeld is om organisaties te ondersteunen in de nieuwe wereld van digitale producten en diensten. Met de cursus VeriSM™ Plus doet u als professional met een certificaat in (IT) servicemanagement kennis op over de impact van progressieve servicemanagement praktijken in relatie tot de inzet van innovatieve technologieën.

cursus agile / scrum

Agile Scrum Foundation

Scrum is de meest gebruikte en bekende Agile methodiek. De term Scrum is afkomstig uit de rugbysport. Bij een Scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. De kenmerken van succesvolle multidisciplinaire teams komen overeen met zo’n rugbyteam. Met de kennis, die u in deze cursus opdoet, bent u als IT- of business professional in staat om succesvol in multidisciplinaire Agile Scrum projecten te participeren.

cursus SIAM

SIAM Foundation

Service Integration and Management (SIAM) is bedoeld om organisaties die te maken hebben met een breed scala aan in- en externe leveranciers, in staat te stellen end-to-end de gewenste IT-dienstverlening te realiseren. De kennis die u opdoet in deze cursus geeft u de benodigde handvatten om met de SIAM-aanpak in de context van uw eigen organisatie aan de slag te gaan.

Big Data Foundation

In de media en door de burgers wordt veel gepraat over Big Data. Het gaat dan o.a. over vraagstukken met betrekking tot de verzameling van de data, privacyaspecten en analyse van de data. In deze cursus maakt u kennis de wereld van de Big Data. De cursus stelt u in staat om te begrijpen hoe in de wereld van Big Data data wordt verzameld, verwerkt en geanalyseerd.

top

Setup Menus in Admin Panel

X