Privacyverklaring

Privacyverklaring ITSM-Academy  

versie 5 oktober 2018

 

De ITSM-Academy respecteert uw privacy

Wij vinden de privacy van onze klanten heel belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Uw privacy is ons vertrekpunt

Om te voldoen aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebben we deze privacyverklaring opgesteld. We doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen.

Opslag en verwerking van gegevens

In het kader van onze dienstverlening verzamelt en verwerkt ITSM-Academy gegevens van u. Wanneer u informatie aanvraagt of zich inschrijft op een cursus, worden uw persoonsgegevens vastgelegd. Wij delen uw gegevens niet met derden.

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor ITSM-Academy uw gegevens verzamelt en verwerkt:

  • Wij gebruiken uw gegevens voor de afhandeling van uw aanvraag.
  • Bij het inschrijven van de cursus op het e-learning platform blijven uw gegevens binnen dat platform en heeft u zelf toegang tot uw gegevens om deze in te zien of te wijzigingen. Voor het inloggen is ten minste een e-mailadres nodig.

Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt ITSM-Academy gegevens van haar klanten en potentiële klanten. Dit betreft het e-mailadres.

Voor het functioneren van de website van ITSM-Academy kan gebruik worden gemaakt van functionele cookies.

Wanneer u gebruik maakt van de betaalfaciliteit in de catalogus zal een derde partij financiële gegevens zoals een bankrekeningnummer ten behoeve van de betaling, aan u vragen. Deze financiële gegevens worden niet aan ITSM-Academy noch aan derden verstrekt.

Gegevens wijzigen

U kunt op elk moment inzage hebben in de gegevens die in het e–learning platform staan. U kunt deze zelf corrigeren of verwijderen.

Wijzigen van privacy statement

De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door ITSM-Academy ten alle tijden worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze regelgeving wordt ook wel de Autoriteit Persoonsgegevens genoemd.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

ITSM-Academy (een New Way Learning Services bedrijf)

Thorbeckelaan 15

1412BL Naarden

info@newwaylearningservices.nl

 

 

top

Setup Menus in Admin Panel

X