Verism ™ Essentials Leerdoelen

Plaatje Verism Essentials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Aanmelden
Je kunt je voor deze cursus aanmelden door gebruik te maken van het contactformulier. Je ontvangt vervolgens van ons een factuur voor de cursus. Na betaling ontvang je via de mail een toegangslink voor de bestelde cursus.

Contactformulier

________________________________

Na afloop van de cursus VeriSM™ Foundation kun je met betrekking tot onderstaande onderwerpen:

De serviceorganisatie

• de basiselementen van een organisatie definiëren.

• beschrijven hoe organisatorische interacties kunnen worden geoptimaliseerd.

• de elementen van governance van een organisatie (evalueren, aansturen, bewaken) definiëren.

• uitleggen hoe governance door een organisatie gaat.

• definiëren welke impact technologische veranderingen op organisaties hebben.

• beschrijven welke impact digitale transformatie op servicemanagement heeft.

• een cultuur van dienstverlening definiëren. 

• uitleggen wat de elementen van een cultuur van dienstverlening inhouden.

Mensen en organisatiestructuur

• de verschillen tussen een leider en een manager definiëren.

• uitleggen welke competenties een servicemanagement professional moet hebben.

• opsommen welke karakteristieken een goed functionerend team heeft.

• methoden om teamuitdagingen aan te gaan (silo's, virtuele teams) uitleggen.

• de uitdagingen van het omgaan met consumenten uitleggen.

• de verschillende elementen van communicatie beschrijven.

• principes van organisatorische verandering beschrijven.

Het VeriSM™-model

• de onderdelen van het VeriSM™-model definiëren.

• uitleggen hoe VeriSM™ servicemanagement verandert.

• uitleggen hoe VeriSM™ de management mesh gebruikt om diensten te ontwikkelen en te ondersteunen.

• de elementen van ieder van de vier stadia van het VeriSM™-model uitleggen: definiëren, produceren, leveren en ondersteunen.

 

 

EXIN badge

 

 

___________________

Cursusvorm:
e-learning

___________________

Taal:
Nederlands

___________________

Studiebelasting:
circa 20 uur

___________________

Leerlijn:
Servicemanagement

___________________

Prijs:
Cursus 109 euro (incl BTW)

Cursus + examenvoucher 284 euro (incl BTW)<

top
Copyright NWLS
X