VERISM™ FOUNDATION

cactus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Aanmelden
Je kunt je voor deze cursus aanmelden door gebruik te maken van het contactformulier. Je ontvangt vervolgens van ons een factuur voor de cursus. Na betaling ontvang je via de mail een toegangslink voor de bestelde cursus.

Contactformulier

________________________________

Na afloop van de cursus VeriSM™ Foundation kun je met betrekking tot onderstaande onderwerpen:

De serviceorganisatie

• de basiselementen van een organisatie definiëren.

• beschrijven hoe organisatorische interacties kunnen worden geoptimaliseerd.

• de elementen van governance van een organisatie (evalueren, aansturen, bewaken) definiëren.

• uitleggen hoe governance door een organisatie gaat.

• definiëren welke impact technologische veranderingen op organisaties hebben.

• beschrijven welke impact digitale transformatie op servicemanagement heeft.

• Een cultuur van dienstverlening

• een cultuur van dienstverlening definiëren.

• uitleggen wat de elementen van een cultuur van dienstverlening inhouden.

Mensen en organisatiestructuur

• de verschillen tussen een leider en een manager definiëren.

• uitleggen welke competenties een servicemanagement professional moet hebben.

• opsommen welke karakteristieken een goed functionerend team heeft.

• methoden om teamuitdagingen aan te gaan (silo's, virtuele teams) uitleggen.

• de uitdagingen van het omgaan met consumenten uitleggen.

• de verschillende elementen van communicatie beschrijven.

• principes van organisatorische verandering beschrijven.

Het VeriSM™-model

• de onderdelen van het VeriSM™-model definiëren.

• uitleggen hoe VeriSM™ servicemanagement verandert.

• uitleggen hoe VeriSM™ de management mesh gebruikt om diensten te ontwikkelen en te ondersteunen.

• de elementen van ieder van de vier stadia van het VeriSM™-model uitleggen: definiëren, produceren, leveren en ondersteunen.

• het proces definiëren waarmee managementpraktijken kunnen worden gekozen en geïntegreerd.

• de eigenschappen van succesvolle operationele modellen uitleggen.

• Progressieve managementpraktijken

• de factoren aangeven die nodig zijn om succesvol progressieve managementpraktijken toe te passen.

• de belangrijkste concepten verduidelijken in Agile, DevOps, SIAM™ Lean en aangeven wanneer deze als managementpraktijk kunnen worden ingezet.

• definiëren waarom het belangrijk is om Shift Left, Customer Experience/User Experience en Continuous Delivery praktijken te overwegen in de dienstverlening.

Innovatieve technologieën

• Samenvatten welke gevolgen technologie heeft voor servicemanagement.

• De voordelen van Cloud, Virtualization en Automation uitleggen.

• Uitleggen welke gevolgen Big Data, Internet of Things, Mobile Computing en Bring Your Own Device hebben voor servicemanagement.

• Serverless Computing, Artificial Intelligence, Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning en Containerization definiëren in de context van dienstverlening.

• Hoe ermee aan de slag te gaan

• Bepalen welke stappen nodig zijn om een verbeterprogramma op te zetten op basis van VeriSM™.

• Onderscheid maken tussen reactieve en proactieve activiteiten.

Verism badge

 

___________________

Cursusvorm:
e-learning

___________________

Taal:
Nederlands

___________________

Studiebelasting:
circa 20 uur

___________________

Leerlijn:
Servicemanagement

___________________

Prijs:
Cursus 133 euro (incl BTW)

Cursus + examenvoucher 382 euro (incl BTW)<

top
Copyright NWLS
X