VERISM™ FOUNDATION

 

 

 

 

 

 

SCHRIJF NU IN

Na afloop van de training VeriSM™ Foundation kunt u met betrekking tot onderstaande onderwerpen:

1. De serviceorganisatie

• de basiselementen van een organisatie definiëren.
• beschrijven hoe organisatorische interacties kunnen worden geoptimaliseerd.
• de elementen van governance van een organisatie (evalueren, aansturen, bewaken) definiëren.
• uitleggen hoe governance door een organisatie gaat.
• definiëren welke impact technologische veranderingen op organisaties hebben.
• beschrijven welke impact digitale transformatie op servicemanagement heeft.

2. Een cultuur van dienstverlening

• een cultuur van dienstverlening definiëren.
• uitleggen wat de elementen van een cultuur van dienstverlening inhouden.

3. Mensen en organisatiestructuur

• de verschillen tussen een leider en een manager definiëren.
• uitleggen welke competenties een servicemanagement professional moet hebben.
• opsommen welke karakteristieken een goed functionerend team heeft.
• methoden om teamuitdagingen aan te gaan (silo's, virtuele teams) uitleggen.
• de uitdagingen van het omgaan met consumenten uitleggen.
• de verschillende elementen van communicatie beschrijven.
• principes van organisatorische verandering beschrijven.

4. Het VeriSM™-model

• de onderdelen van het VeriSM™-model definiëren.
• uitleggen hoe VeriSM™ servicemanagement verandert.
• uitleggen hoe VeriSM™ de management mesh gebruikt om diensten te ontwikkelen en te ondersteunen.
• de elementen van ieder van de vier stadia van het VeriSM™-model uitleggen: definiëren, produceren, leveren en ondersteunen.
• het proces definiëren waarmee managementpraktijken kunnen worden gekozen en geïntegreerd.|• de eigenschappen van succesvolle operationele modellen uitleggen.

5. Progressieve managementpraktijken

• de factoren aangeven die nodig zijn om succesvol progressieve managementpraktijken toe te passen.
• de belangrijkste concepten verduidelijken in Agile, DevOps, SIAM™ Lean en aangeven wanneer deze als managementpraktijk kunnen worden ingezet.
• definiëren waarom het belangrijk is om Shift Left, Customer Experience/User Experience en Continuous Delivery praktijken te overwegen in de dienstverlening.

6. Innovatieve technologieën

• samenvatten welke gevolgen technologie heeft voor servicemanagement.
• de voordelen van Cloud, Virtualization en Automation uitleggen.
• uitleggen welke gevolgen Big Data, Internet of Things, Mobile Computing en Bring Your Own Device hebben voor servicemanagement.
• Serverless Computing, Artificial Intelligence, Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning en Containerization definiëren in de context van dienstverlening.

7. Hoe ermee aan de slag te gaan

• bepalen welke stappen nodig zijn om een verbeterprogramma op te zetten op basis van VeriSM™.
• onderscheid maken tussen reactieve en proactieve activiteiten.

 

___________________

Cursusvorm:
e-learning

___________________

Taal:
Nederlands

___________________

Studiebelasting:
circa 20 uur

___________________

Vakgebied:
Servicemanagement

___________________

Prijs:

Cursus 95 euro (incl BTW)

Cursus met examenvoucher 295 euro (incl BTW)

 

___________________

top

Setup Menus in Admin Panel

X