VERISM ™ PLUS

 

 

 

 

 

 

SCHRIJF NU IN

Na afloop van de cursus VeriSM ™ Plus  kunt u met betrekking tot onderstaande onderwerpen:

1. De serviceorganisatie

• definiëren welke impact technologische veranderingen op organisaties hebben.
• beschrijven welke impact digitale transformatie op servicemanagement heeft.

2. Mensen en organisatiecultuur

• de verschillen tussen een leider en een manager definiëren.
• uitleggen welke competenties een servicemanagement professional moet hebben.
• opsommen welke karakteristieken een goed functionerend team heeft.

3. Het VeriSM™-model

• de onderdelen van het VeriSM™-model definiëren.
• uitleggen hoe VeriSM™ servicemanagement verandert.
• uitleggen hoe VeriSM™ de management mesh gebruikt om diensten te ontwikkelen en te ondersteunen.
• de elementen van ieder van de vier stadia van het VeriSM™-model uitleggen: definiëren, produceren, leveren en ondersteunen.
• het proces definiëren waarmee managementpraktijken kunnen worden gekozen en geïntegreerd.
• de eigenschappen van succesvolle operationele modellen uitleggen.

4. Progressieve managementpraktijken

• de factoren aangeven die nodig zijn om succesvol progressieve managementpraktijken toe te passen.
• de belangrijkste concepten verduidelijken in Agile, DevOps, SIAM™ Lean en aangeven wanneer deze als managementpraktijk kunnen worden ingezet.
• definiëren waarom het belangrijk is om Shift Left, Customer Experience/User Experience en Continuous Delivery praktijken te overwegen in de dienstverlening.

5. Innovatieve technologieën

• samenvatten welke gevolgen technologie heeft voor servicemanagement.
• de voordelen van Cloud, Virtualization en Automation uitleggen.
• uitleggen welke gevolgen Big Data, Internet of Things, Mobile Computing en Bring Your Own Device hebben voor servicemanagement.
• Serverless Computing, Artificial Intelligence, Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning en Containerization definiëren in de context van dienstverlening.

6. Hoe ermee aan de slag te gaan 

• bepalen welke stappen nodig zijn om een verbeterprogramma op te zetten op basis van VeriSM™.
• onderscheid maken tussen reactieve en proactieve activiteiten.

 

___________________

Cursusvorm:
e-learning

___________________

Taal:
Nederlands

___________________

Studiebelasting:
circa 12 uur

___________________

Vakgebied:
Servicemanagement

___________________

Prijs:

Cursus 65 euro (incl BTW)

Cursus met examenvoucher 195 euro (incl BTW)

___________________

top

Setup Menus in Admin Panel

X